plan

Nasze produkty wykonujemy z drewna pochodzącego z lasów państwowych o prawidłowej gospodarce, zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat FSC 100%, Certfikat Nr RA - FM/COC - 000251.

 

Nowelizacja w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzono w art. 2 pkt 9a definicję altany działkowej.

Art. 2 pkt 9a: altana działkowa – (...) wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;”

studnia-deska
Kategoria: Ozdobne studnie ogrodowe
Cena: 800,00 zł
studnia-gont.1
Kategoria: Ozdobne studnie ogrodowe
Cena: 900,00 zł
studnia-wior
Kategoria: Ozdobne studnie ogrodowe
Cena: 2500,00 zł
studnia-strzecha
Kategoria: Ozdobne studnie ogrodowe
Cena: 2200,00 zł

Preparaty Lakierobejce i Impregnaty

Pokrycia produktów